Wdrożenie Windows Serwer 2008

We wrześniu wykonaliśmy wdrożenie Microsoft Windows Server 2008. Utworzyliśmy macierz uprawnień wraz z kierownictwem Spółki, podłączyliśmy wszystkie komputery do domeny Active Directory następnie za pomocą GPO zautomatyzowaliśmy zarządzanie infrastrukturą IT (aktualizacje systemowe, uprawnienia, logowanie).