Instalacja AD, Exchange

Na przełomie 2012/2013r. wykonaliśmy wdrożenie rozwiązania serwerowego w oparciu o Microsoft Windows Server 2008R2 Standard z rolami Active Directory, zdalnym dostępem VPN, oraz serwerem plików. Skonfigurowaliśmy 2 łącza internetowe w celu zabezpieczenia dostępu do internetu. Drugim etapem będzie wykonanie instalacji oraz konfiguracji serwera Microsoft Exchange 2010 Standard.

Firmy zainteresowane wdrożeniem w swoim środowisku rozwiązań serwerowych firmy Microsoft zapraszamy do kontaktu.